CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Hide details for 20102010
121
Show details for 12/201012/2010
153
Show details for 11/201011/2010
84
Show details for 10/201010/2010
32
Hide details for 9/20109/2010
2278/QĐ-UBND29/09/2010Attachment IconPhê duyệt Đề án đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp
ngành Quân sự cơ sở (khoá 3) năm 2010 - 2012
2276/QĐ-UBND29/09/2010Attachment IconThành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất
huyện Chơn Thành.
2235/QĐ-UBND24/09/2010Attachment IconVv phê duyệt danh sách xây dựng nhà tình nghĩado NH Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tài trợ
2226/QĐ-UBND22/09/2010Attachment IconPhê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án GPMB khu 16ha và giao cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Chơn Thành, tại Ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành
2225/QĐ-UBND22/09/2010Attachment IconĐiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính
phường Tân Đồng và phường Tân Bình - thị xã Đồng Xoài
2215/QĐ-UBND22/09/2010Attachment IconVề việc ủy quyền ban hành quyết định và ký cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
2212/QĐ-UBND22/09/2010Attachment IconVV điều chỉnh Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 12/10/2009 của UBND tỉnh
2211/QĐ-UBND22/09/2010Attachment IconBan hành giá bán tạm tính 01m2 diện tích sử dụng cho các đối tượng
được mua nhà của dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu phố
Phú Cường, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
2195/QĐ-UBND20/09/2010Attachment IconCho phép thành lập Hội Người Hoa huyện Lộc Ninh.
2194/QĐ-UBND20/09/2010Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học xã Thành Tâm,
huyện Chơn Thành.
2184/QĐ-UBND17/09/2010Attachment IconVV phê duyệt danh mục và Kế hoạch đấu thầu thuốc chữa bệnh năm 2010
2150/QĐ-UBND09/09/2010Attachment IconPhê duyệt Đề cương và dự toán lập quy hoạch tổng thể, bố trí ổn định dân cư các xã biên giới thuộc tỉnh Bình Phước giai đoạn 2010 - 2015
2149/QĐ-UBND09/09/2010Attachment IconCho phép thành lập Hội Đông y huyện Bù Gia Mập.
2112/QĐ-UBND08/09/2010Attachment IconPhê duyệt báo cáo đầu tư: Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hệ thống quản lý hành chính cấp huyện, thị xã
2111/QĐ-UBND08/09/2010Attachment IconVv phê duyệt chủ trương, phương án và mức giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư trung tâm xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470