CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Hide details for 20102010
121
Show details for 12/201012/2010
153
Hide details for 11/201011/2010
2887/QĐ-UBND16/11/2010Attachment Iconvv phê duyệt Điều lệ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Hớn Quản, nhiệm kỳ 2010 - 2015
2745/QĐ-UBND30/11/2010Attachment IconPhê duyệt quy hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2011 - 2015 lâm phần Nông lâm trường Bù Đốp, huyện Bù Đốp
2743/QĐ-UBND30/11/2010Attachment IconPhê duyệt triển khai thực hiện Đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2010
2740/QĐ-UBND29/11/2010Attachment Iconvv thành lập Hội đồng báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án chuyển 48,4 ha rừng nghèo kiệt sang trồng rừng cao su DNTN Tân Thanh, tại khoảnh 4 tiểu khu 318 thuộc Cty TNHH MTV cao su Sông Bé xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng
2739/QĐ-UBND29/11/2010Attachment Iconvv thành lập Hội đồng báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án chuyển 49,59 ha rừng nghèo kiệt sang trồng rừng cao su và khoanh nuôi bảo vệ rừng diện tích 5,861 ha Cty TNHH Đầu tư Phát triển Bảo Lai, tại Khoảnh 1, Tiểu khu 58 thuộc Cty TNHH MTV cao su Sông Bé, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp
2734/QĐ-UBND26/11/2010Attachment Iconvv phân phối lãi cho vay giải quyết việc làm qúy III năm 2010
2733/QĐ-UBND26/11/2010Attachment Iconvv phê duyệt quy hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2011 - 2020 lâm phần Nông lâm trường Nghĩa Trung huyện Bù Đăng
2732/QĐ-UBND26/11/2010Attachment Iconvv phê duyệt quy hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2011 - 2020 lâm phần Ban QLRPH Bù Gia Phúc huyện Bù Gia Mập
2729/QĐ-UBND25/11/2010Attachment Iconphê duyệt Đề án tăng cường năng lực QLNN về trồng trọt và bảo vệ thực vật giai đoạn 2010 - 2015
2728/QĐ-UBND25/11/2010Attachment Iconphê duyệt Đề án tăng cường năng lực QLNN chuyên ngành Thú Y giai đoạn 2010 - 2015
2726/QĐ-UBND25/11/2010Attachment IconPhê duyệt dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng rừng cao su tại koảnh 4,7 Tiểu Khu 213 và khoảnh 7 tiểu khu 211 Ban QLRPH Tà Thiết
2725/QĐ-UBND25/11/2010Attachment Iconvv thu hồi GCNQSD đất của Cty TNHH MTV cao su Phú Riềng , cho thuê và cấp GCNQSD đất cho Cty cổ phần đầu tư xây dựng cao su Phú Thịnh để xây dựng trụ sở
2720/QĐ-UBND25/11/2010Attachment IconGiao nhiệm vụ thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ cứu nạn
2708/QĐ-UBND24/11/2010Attachment Iconvv thành lập đoàn thẩm định kết quả kiểm tra công nhận Trường mầm non Hoa Cúc TX Đồng Xoài đạt chuẩn quốc gia
2707/QĐ-UBND23/11/2010Attachment IconPhê duyệt Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng QL 14 đoạn từ thị xã Đồng Xoài (Km 970 + 600) đến trung tâm hành chính huyện Chơn Thành (Km 994 + 188) theo hình thức BOT
2706/QĐ-UBND23/11/2010Attachment IconPhê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng hai tuyến đường phục vụ Công viên văn hoá tỉnh Bình Phước
2703/QĐ-UBND23/11/2010Attachment IconVv thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nhà máy chiến biến mủ cao su Lộc An công suất 6.000 tấn/năm - Cty TNHH MTV Trí Dũng, tại xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470