CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Hide details for 20102010
121
Show details for 12/201012/2010
153
Show details for 11/201011/2010
84
Show details for 10/201010/2010
32
Show details for 9/20109/2010
59
Show details for 8/20108/2010
70
Show details for 7/20107/2010
94
Show details for 6/20106/2010
55
Show details for 5/20105/2010
52
Show details for 4/20104/2010
58
Show details for 3/20103/2010
41
Show details for 2/20102/2010
25
Hide details for 1/20101/2010
269/QĐ-UBND26/01/2010Attachment IconPhê duyệt Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2011 - 2015, lâm phần Nông nghiệp trường Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập
248/QĐ-UBND28/01/2010Attachment IconVề việc điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung Khu trung tâm xã Nha Bích, huyện Chơn Thành
247/QĐ-UBND28/01/2010Attachment IconGiao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 cho Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước
233/QĐ-UBND27/01/2010Attachment IconVề việc trợ cấp một lần đối với người tham gia kháng chiến chống Mỹ ở chiến trường B, C, K (thị xã Phước Long)
232/QĐ-UBND27/01/2010Attachment IconThành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy cán, sấy mủ cao su Thuận Lợi công suất 19.500 tấn/năm, QNTN Thuận Lợi, tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
227/QĐ-UBND27/01/2010Attachment IconVề việc phân loại đơn vị hành chính các xã thuộc huyện Hớn Quản
226/QĐ-UBND27/01/2010Attachment IconVề việc thành lập khu công nghiệp Bắc Đồng Phú
tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470