CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Hide details for 20102010
121
Show details for 12/201012/2010
153
Show details for 11/201011/2010
84
Show details for 10/201010/2010
32
Show details for 9/20109/2010
59
Show details for 8/20108/2010
70
Show details for 7/20107/2010
94
Show details for 6/20106/2010
55
Show details for 5/20105/2010
52
Show details for 4/20104/2010
58
Show details for 3/20103/2010
41
Hide details for 2/20102/2010
392/QĐ-UBND22/02/2010Attachment IconVề việc ban hành Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo quy mô 10.200 con - Công ty CP Phú Vinh, ấp Tân Phú - Đồng Phú - Bình Phước
378/QĐ-UBND11/02/2010Attachment IconBan hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
375/QĐ-UBND11/02/2010Attachment IconThành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Phước về phòng, chống tham nhũng
373/QĐ-UBND11/02/2010Attachment IconVề việc giao định mức số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã cho các xã, thị trấn huyện Bù Đăng
372/QĐ-UBND11/02/2010Attachment IconPhê duyệt nội dung nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường ĐT 741 vào Trung tâm Thủy sản tỉnh
341/QĐ-UBND08/02/2010Attachment IconBan hành bảng giá tối thiểu các loại tài nguyên
để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước
330/QĐ-UBND08/02/2010Attachment IconThành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực thi pháp luật về chính sách lao động, an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy nổ tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh
329/QĐ-UBND08/02/2010Attachment IconĐiều chỉnh Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ vá tái định cư Dự án xây dựng tuyến đường từ đường ĐT 741 vào Khu công nghiệp Đồng Xoài III, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, được ban hành kèm theo Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 của UBND tỉnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470