CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Hide details for 20102010
121
Show details for 12/201012/2010
153
Show details for 11/201011/2010
84
Show details for 10/201010/2010
32
Show details for 9/20109/2010
59
Show details for 8/20108/2010
70
Show details for 7/20107/2010
94
Show details for 6/20106/2010
55
Show details for 5/20105/2010
52
Show details for 4/20104/2010
58
Hide details for 3/20103/2010
743/QĐ-UBND30/03/2010Attachment Iconvv phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 - 2015) huyện Hớn Quản
737/QĐ-UBND30/03/2010Attachment Iconphê duyệt Dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng rừng cao su tại khoảnh 7 - Tiêu khu 312 và khoảnh 5 - Tiểu khu 313 Công ty cao su Sông Bé
724/QĐ-UBND30/03/2010Attachment IconPhê duyệt Đề cương và dự toán chi phí lập Dự án tổng quan về đầu tư xây dựng và phát triển Vườn quốc gia Bù Gia Mập, giai đoạn 2011 - 2015
722/QĐ-UBND30/03/2010Attachment Iconđiều chỉnh phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng chợ xã Tân Thành và khu phân lô dân cư thuộc ấp 3 xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài được phê duyệt tại Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 của UBND tỉnh
716/QĐ-UBND30/03/2010Attachment Iconphê duyệt pbương án bồi thường, hỗ trợ khu vực lòng hồ khu đầu mối, bãi vật liệu, công trình hồ chứa nước Tân Lợi thuộc Dự án cụm công trình thủy lợi huyện Đồng Phú
714/QĐ-UBND30/03/2010Attachment Iconphê duyệt quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2009 của Cty TNHH MTV Dịch vụ Thủy Lợi Bình Phước
713/QĐ-UBND29/03/2010Attachment IconThành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Hớn Quản
712/QĐ-UBND29/03/2010Attachment IconThành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã Đồng Xoài
711/QĐ-UBND29/03/2010Attachment IconThành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Chơn Thành
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470