CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Hide details for 20102010
121
Hide details for 12/201012/2010
3034/QĐ-UBND30/12/2010Attachment Iconvv ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ và phòng, chống tham nhũng năm 2011
3033/QĐ-UBND30/12/2010Attachment IconBan hành Quy định chế độ tuyển dụng, chế độ trách nhiệm
và chế độ phụ cấp đối với nhân viên Bảo vệ Thực vật
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3027/QĐ-UBND30/12/2010Attachment IconV/v phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí lập
Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu bảo tồn
Văn hóa dân tộc S’tiêng - Sok Bom Bo thôn 1, xã Bình Minh,
huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

3018/QĐ-UBND29/12/2010Attachment Iconphê duyệt dự án xây dựng mô hình chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc trừ bệnh cây trồng từ Bạc Nano thuộc chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
3017/QĐ-UBND 29/12/2010Attachment Iconphê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu vùng đệm (đợt 3) thuộc dự án nhà máy xi măng Bình Phước tại xã Thanh Lương, thị xã Bình Long
3012/QĐ-UBND28/12/2010Attachment Iconvv phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
3011/QĐ-UBND28/12/2010Attachment Iconvv phê duyệt quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
3006/QĐ-UBND27/12/2010Attachment IconPhê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB (đợt 2) dự án hệ thống thuỷ lợi Ba Veng thuộc xã Minh Tâm, huyện Chơn Thành
2992/QĐ-UBND24/12/2010Attachment IconUBND phê duyệt Phương án tổng thể và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án: Dự án xây dựng khu thương mại, dịch vụ, đô thị tại trung tâm thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành
2982/QĐ-UBND23/12/2010Attachment Iconvề việc phê duyệt Phương án tổng thể và Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án khu bảo tồn văn hoá dân tộc S’tiêng sok Bom Bo
2981/QĐ-UBND23/12/2010Attachment Iconphê duyệt Đề án phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp giai đoạn 2010 - 2015 trên địa bàn tỉnh
2966/QĐ-UBND22/12/2010Attachment Iconvv Phê duyệt kế hoạch tài chính điều chỉnh năm 2010 của Cty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước
2956/QĐ-UBND22/12/2010Attachment IconCho phép thành lập Hội Khuyến học phường Long Thủy thị xã Phước Long
2956/QĐ-UBND22/12/2010Attachment IconCho phép thành lập Hội Khuyến học phường Long Thủy,
thị xã Phước Long
2955/QĐ-UBND22/12/2010Attachment IconThành lập Trung tâm phát triển qũy đất huyện Lộc Ninh
2954/QĐ-UBND22/12/2010Attachment IconVề việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp chính quyền địa phương của tỉnh năm 2011
2953/QĐ-UBND22/12/2010Attachment IconVề định mức phân bổ định mức chi thường xuyên
Ngân sách địa phương năm 2011
2952/QĐ-UBND22/12/2010Attachment IconGiao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản
năm 2011 - tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470