CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Hide details for 20112011
102
Show details for 12/201112/2011
35
Show details for 11/201111/2011
23
Show details for 10/201110/2011
38
Show details for 9/20119/2011
72
Show details for 8/20118/2011
59
Hide details for 7/20117/2011
1797/QĐ-UBND29/07/2011Attachment IconVề việc phê duyệt kế hoạch truyền thông công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011
1783/QĐ-UBND29/07/2011Attachment IconVề việc phê duyệt phương án GPMB tổng thể tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng QL 14 đoạn thị xã Đồng Xoài (Km 970+600) đến trung tâm hành chính huyện Chơn Thành (Km994+188) theo hình thức BOT
1772/QĐ-UBND28/07/2011Attachment IconBan hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghệp tỉnh Bình Phước
1747/QĐ-UBND27/07/2011Attachment IconPhê duyệt dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ xây dựng Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S tiêng Sok Bom Bo thuộc thôn 1, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng (giai đoạn 1)
1743/QĐ-UBND26/07/2011Attachment IconBan hành quy định về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2011 - 2012
1741/QĐ-UBND26/07/2011Attachment IconBổ sung chỉ tiêu tuyển sinh trường phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Đồng Phú năm học 2011 - 2012
1698/QĐ-UBND26/07/2011Attachment IconBan hành quy định Vành đai an toàn và việc quy hoạch, xây dựng, quản lý, bảo vệ Vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh
1688/QĐ-UBND 21/07/2011Attachment Iconvề việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Thành viên UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
1674/QĐ-UBND 19/07/2011Attachment Iconvề việc thành lập Trường phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
1673/QĐ-UBND 19/07/2011Attachment Iconvề việc thành lập Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, huyện Bù Gia Mập
1636/QĐ-UBND 19/07/2011Attachment Iconvề việc ban hành bổ sung bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1631/QĐ-UBND 14/07/2011Attachment Iconvề việc phê chuẩn thành viên UBND huyện Chơn Thành, nhiệm kỳ 2011 - 2016
1630/QĐ-UBND 14/07/2011Attachment Iconvề việc phê chuẩn thành viên UBND huyện Hớn Quản, nhiệm kỳ 2011 - 2016
1629/QĐ-UBND 14/07/2011Attachment Iconvề việc phê chuẩn thành viên UBND huyện Bù Đăng, nhiệm kỳ 2011 - 2016
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470