CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Hide details for 20112011
102
Show details for 12/201112/2011
35
Show details for 11/201111/2011
23
Show details for 10/201110/2011
38
Show details for 9/20119/2011
72
Hide details for 8/20118/2011
1996/QĐ-UBND30/08/2011Attachment IconVề việc phê duyệt đề án và thành lập Trung tâm Dạy nghề huyện Đồng Phú trực thuộc UBND huyện Đồng Phú
1992/QĐ-UBND30/08/2011Attachment IconVề việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng Bình Phước
1990/QĐ-UBND30/08/2011Attachment IconVề việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2.000 khu dân cư ấp 2, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành (thuộc khu công nghiệp và dân cư Becamex - Bình Phước)
1980/QĐ-UBND29/08/2011Attachment IconVề việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia - tỉnh Bình Phước
1976/QĐ-UBND26/08/2011Attachment IconVề việc công nhận đô thị Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình phước đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
1975/QĐ-UBND26/08/2011Attachment IconVề việc công nhận đô thị Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
1953/QĐ-UBND24/08/2011Attachment IconVề việc giải thể Ban Quản lý rừng phòng hộ Thống Nhất, huyện Bù Đăng
1946/QĐ-UBND24/08/2011Attachment IconVề việc phê duyệt chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2011
1941/QĐ-UBND23/08/2011Attachment IconVề việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình hồ chứa nước Bù Kal thuộc dự án cụm công trình tưới, cấp nước khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh
1940/QĐ-UBND23/08/2011Attachment IconVề việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình hồ chứa nước Suối Nuy thuộc dự án cụm công trình tưới, cấp nước khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh
1936/QĐ-UBND23/08/2011Attachment IconVề việc ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên thực hiện dự án khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ, huyện Đồng Phú
1935/QĐ-UBND23/08/2011Attachment IconVề việc thành lập Hội đồng xét sáng kiến thành tích khen thưởng tỉnh Bình Phước
1934/QĐ-UBND23/08/2011Attachment IconVề việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điều chỉnh, mở rộng ga dưới tuyến cáp treo núi Bà Rá, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
1933/QĐ-UBND23/08/2011Attachment IconVề việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị xi măng Bình Phước, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh và xã An Khương huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
1929/QĐ-UBND22/08/2011Attachment IconVề việc quy định đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và được vào học tại trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470