CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Hide details for 20112011
102
Show details for 12/201112/2011
35
Show details for 11/201111/2011
23
Show details for 10/201110/2011
38
Hide details for 9/20119/2011
2170/QĐ-UBND30/09/2011Attachment IconVề việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bù Gia Mập thời kỳ đến năm 2020
2167/QĐ-UBND30/09/2011Attachment IconVề việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thảm bê tông nhựa ĐT 760 đoạn Minh Hưng - Bom Bo, huyện Bù Đăng
2164/QĐ-UBND29/09/2011Attachment IconVề việc phê duyệt đề cương và dự toán dự án lập quy hoạch phát triển ca cao tỉnh Bình phước giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020
2140/QĐ-UBND23/09/2011Attachment IconVề việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu dân cư Thủ Chánh, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành thuộc khu công nghiệp và dân cư Becamex-Bình Phước
2133/QĐ-UBND23/09/2011Attachment IconVề việc phê duyệt bổ sung Danh mục đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ năm 2012
2129/QĐ-UBND23/09/2011Attachment IconVề việc phê duyệt Điều lệ Hội Chăn nuôi gia cầm tỉnh Bình Phước
2125/QĐ-UBND22/09/2011Attachment IconVề việc phê duyệt phương án và dự toán chi phí hỗ trợ thực hiện xây dựng mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ gia đình năm 2011
2122/QĐ-UBND21/09/2011Attachment IconVề việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Đồng Xoài
2121/QĐ-UBND21/09/2011Attachment IconVề việc ban hành Quy định về cơ cấu khen thưởng và mức tiền thưởng đối với các cụm, khối thi đua thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2116/QĐ-UBND19/09/2011Attachment IconVề việc ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2011
2115/QĐ-UBND19/09/2011Attachment IconVề việc phê duyệt Điều lệ Hội Xây dựng tỉnh Bình phước khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016
2107/QĐ-UBND16/09/2011Attachment IconVề việc phê duyệt đề cương điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn 2030
2106/QĐ-UBND16/09/2011Attachment IconVề việc phê duyệt Đề cương quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn 2030
2094/QĐ-UBND14/09/2011Attachment IconVề việc phê duyệt đề cương quy hoạch phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
2089/QĐ-UBND13/09/2011Attachment IconVề việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và giao đất cho sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện Dự án mở rộng trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung
2088/QĐ-UBND13/09/2011Attachment IconVề việc phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470