CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Hide details for 20112011
102
Show details for 12/201112/2011
35
Show details for 11/201111/2011
23
Hide details for 10/201110/2011
2345/QĐ-UBND28/10/2011Ban hành quy định thiết kế giao khoán khoanh nuôi phục hồi rừng và giao khoán quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh
2345/QĐ-UBND28/10/2011Attachment IconBan hành Quy định thiết kế giao khoán khoanh nuôi phục hồi rừng và giao khoán quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh
2344/QĐ-UBND28/10/2011Attachment IconPhê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu dân cư Mỹ Hưng, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, thuộc khu công nghiệp và dân cư Becamex - Bình Phước
2342/QĐ-UBND27/10/2011Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2011 - 2015
2327/QĐ-UBND26/10/2011Attachment IconBan hành quy định về quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu bảo tồn Văn hóa dân tộc Stiêng Sok Bom Bo, thôn 1, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
2324/QĐ-UBND26/10/2011Attachment IconBan hành quy định một số biện pháp quản lý đặc thù đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khu vực biên giới tỉnh Bình Phước
2307/QĐ-UBND25/10/2011Attachment IconCho phép thành lập Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Hớn Quản
2281/QĐ-UBND20/10/2011Attachment IconPhê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân thuộc khu vực giải tỏa sân bay Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
2276/QĐ-UBND20/10/2011Attachment IconVề việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng Phước Long
2264/QĐ-UBND18/10/2011Attachment IconPhê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư - Dịch vụ - Cư xá công nhân - Cty TNHH Sài Gòn - Bình Phước, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
2218/QĐ-UBND10/10/2011Attachment IconVề việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư - Dịch vụ - Cư xá công nhân - Cty TNHH Sài Gòn - Bình Phước, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
2208/QĐ-UBND06/10/2011Attachment IconVề việc phê duyệt đề án Phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
2200/QĐ-UBND05/10/2011Attachment IconPhê duyệt dự án đầu tư hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh
2199/QĐ-UBND05/10/2011Attachment IconPhê duyệt dự án Đầu tư hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh
2198/QĐ-UBND05/10/2011Attachment IconPhê duyệt dự án Đầu tư hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh
61/2011/QĐ-UBND28/10/2011Attachment IconVề việc bố trí các ngành nghề, dự án sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
60/2011/QĐ-UBND27/10/2011Attachment IconQuy định hệ số điều chỉnh giá đất ở để thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470