CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
831
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Hide details for 20112011
102
Show details for 12/201112/2011
35
Show details for 11/201111/2011
23
Show details for 10/201110/2011
38
Show details for 9/20119/2011
72
Show details for 8/20118/2011
59
Show details for 7/20117/2011
70
Show details for 6/20116/2011
57
Show details for 5/20115/2011
77
Show details for 4/20114/2011
89
Hide details for 3/20113/2011
790/QĐ-UBND31/03/2011Attachment IconĐiều chỉnh QĐ số 2732/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 của UBND tỉnh
789/QĐ-UBND31/03/2011Attachment Iconvv phê duyệt Đơn giá tiêu thụ nước sạch
788/QĐ-UBND31/03/2011Attachment Iconvv phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thị xã Bình Long
715/QĐ-UBND30/03/2011Attachment Iconvv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung Dự án cải tạo, mở rộng hệ thống xử lý nước thải công suất 2.000m3/ngày kết hợp thu hồi Biôgas
714/QĐ-UBND30/03/2011Attachment Iconvv phê duyệt nhiệm vụ lập Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tiến Thành, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài
713/QĐ-UBND30/03/2011Attachment Iconvv công bố đơn giá xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước
707/QĐ-UBND30/03/2011Attachment Iconvv phê duyệt dự toán kinh phí và chỉ định thầu Đề án mở rộng mạng quan trắc động thái nước dưới đất giai đoạn II tỉnh BP
703/QĐ-UBND30/03/2011Attachment Iconvv thành lập BCĐ và tổ giúp việc BCĐ Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2011- 2020
700/QĐ-UBND30/03/2011Attachment IconKiện toàn BCĐ Chương trình đảm bảo chất luợng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh
698/QĐ-UBND30/03/2011Attachment Iconvv bổ sung thành viên đoàn kiểm tra liên ngành và thay thế số lượng doanh nghiệp được kiểm tra và lịch kiểm tra theo quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 15/3/2911 của UBND tỉnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470