CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Hide details for 20112011
102
Hide details for 12/201112/2011
2951/QĐ-UBND30/12/2011Attachment IconPhê duyệt phương án tái định cư dự án Xây dựng Kho vũ khí Công binh K84C thuộc Bộ Tư lệnh Công binh, tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú
2926/QĐ-UBND30/12/2011Attachment IconBan hành Kế hoạch tổng kết việc thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004 trên địa bàn tỉnh
2925/QĐ-UBND30/12/2011Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch công tác ngành Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2012
2924/QĐ-UBND30/12/2011Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn 2030
2917/QĐ-UBND29/12/2011Attachment IconPhê duyệt phương án GPMB tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tái định canh dự án khu mỏ đá phục vụ sản xuất dây chuyền 2 - nhà máy xi măng Bình Phước thuộc xã Lộc Thịnh,
2907/QĐ-UBND29/12/2011Attachment IconPhê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020
2892/QĐ-UBND28/12/2011Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2012 - 2013
2835/QĐ-UBND21/12/2011Attachment IconPhê duyệt Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011- 2020 và Kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2011- 2015, lâm phần Ban QLR Đồng Xoài (cũ), huyện Đồng Phú
2834/QĐ-UBND21/12/2011Attachment IconVề việc Phê duyệt Đề cương và Dự toán lập quy hoạch phát triển Cao su trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020
2832/QĐ-UBND21/12/2011Attachment IconVề việc Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư An Thái, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
2830/QĐ-UBND21/12/2011Attachment IconĐiều chỉnh Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của UBND tỉnh
2829/QĐ-UBND21/12/2011Attachment IconGiao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012
2823/QĐ-UBND21/12/2011Attachment IconPhê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Phước Long thời kỳ đến năm 2020
2821/QĐ-UBND21/12/2011Attachment IconThành lập Ban quản lý chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015
2819/QĐ-UBND20/12/2011Attachment IconVề việc ban hành chương trình đánh giá xác định các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Bình Phước tham gia hội nhập WTO giai đoạn 2011 - 2015
2818/QĐ-UBND20/12/2011Attachment IconVề việc phê duyệt chương trình Khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình phước, giai đoạn 2011 - 2015
2812/QĐ-UBND20/12/2011Attachment IconVề việc Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện Điều tra tổng thể đa dạng sinh học và xây dựng kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020
2805/QĐ-UBND19/12/2011Attachment IconVề việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo vẽ bản đồ, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính các xã thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
2805/QĐ-UBND19/12/2011Attachment IconVề việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo vẽ bản đồ, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính các xã thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470