CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Hide details for 20202020
89
Show details for 12/202012/2020
36
Show details for 11/202011/2020
40
Show details for 10/202010/2020
66
Show details for 9/20209/2020
81
Show details for 8/20208/2020
107
Show details for 7/20207/2020
58
Show details for 6/20206/2020
63
Hide details for 5/20205/2020
1187/QĐ-UBND28/05/2020Attachment IconQuyết định thu hồi đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh, đồng thời cho Công ty TNHH Tân Tiến thuê đất để trồng rừng cao su
1180/QĐ-UBND27/05/2020Attachment Icon Quyết định Chấp thuận cho triển khai thực hiện đối với các dự án đầu tư chưa đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Riềng và thành phố Đồng Xoài
1177/QĐ-UBND27/05/2020Attachment IconQuyết định Cho Công ty TNHH Lê Gia Trường Phát chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng trang trại chăn nuôi heo
1172/QĐ-UBND26/05/2020Attachment IconCông bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành NN&PTNT trên địa bàn tỉnh
1169/QĐ-UBND26/05/2020Attachment IconQuyết định Chấp thuận cho triển khai thực hiện đối với các dự án đầu tư và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chưa đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thành phố
1162/QĐ-UBND25/05/2020Attachment IconCông bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành VH, TT&DL trên địa bàn tỉnh
1161/QĐ-UBND25/05/2020Công bố lại thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, bộ phận một cửa UBND cấp huyện, thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công an trên địa bàn tỉnh
1157/QĐ-UBND25/05/2020Attachment IconĐiều chỉnh quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh
1157/QĐ-UBND21/05/2020Attachment IconPhê duyệt đề án "phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025"
1151/QĐ-UBND25/05/2020Attachment IconQuyết định điều chỉnh Biểu chi tiết kèm theo Quyết định số 1245/QĐ-UBND Ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh
1135/QĐ-UBND22/05/2020Attachment IconPhê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu triển khai hệ thống phần mềm họp không giấy trên địa bàn tỉnh
1134/QĐ-UBND22/05/2020Attachment IconPhê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật tỉnh
1132/QĐ-UBND22/05/2020Attachment IconPhê duyệt phương án xử lý tài sản vi phạm hành chính được xác lập quyền sở hữu toàn dân
1129/QĐ-UBND22/05/2020Attachment IconQuyết định Thu hồi đất của cơ sở sản xuất Phước Long tỉnh Bình Phước (trực thuộc Ban quản lý sản xuất, phòng Hậu cần, Công an tỉnh Tiền Giang), đồng thời giao cho sở LĐ-TBXH Thành phố HCM để xây dựng cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa
1125/QĐ-UBND22/05/2020Attachment IconPhê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất HK20 (19 thửa) thuộc dự án Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long
1109/QĐ-UBND21/05/2020Attachment IconQuyết định Điều chỉnh, bổ sung quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Bình Phước
1108/QĐ-UBND21/05/2020Attachment IconQuyết định Thu hồi đất Kho bạc Nhà nước (cũ) do Sở Xây dựng quản lý, giao Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc sở TN&MT quản lý
1102/QĐ-UBND21/05/2020Attachment IconKiện toàn Đội Cơ động liên ngành bảo vệ rừng tỉnh Bình Phước
1099/QĐ-UBND21/05/2020Attachment IconThành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
1098/QĐ-UBND21/05/2020Attachment IconTặng thưởng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân thuộc Công ty Điện lực Bình Phước đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1095/QĐ-UBND20/05/2020 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng mất việc làm gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn các huyện, thị xã: Phước Long, Bình Long, Bù Đăng, Hớn Quản, Bù Gia Mập
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470