CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Hide details for 20202020
89
Show details for 12/202012/2020
36
Show details for 11/202011/2020
40
Show details for 10/202010/2020
66
Show details for 9/20209/2020
81
Show details for 8/20208/2020
107
Hide details for 7/20207/2020
1745/QĐ-UBND31/07/2020Attachment Icon Quyết định Chấp thuận cho Công ty TNHH Huy Hồng chuyển đổi hình thức thuê đất
1744/QĐ-UBND31/07/2020Attachment Icon Quyết định Thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Kiểu, giao đất cho Chùa Thanh Bình để xây dựng cơ sở thờ tự
1743/QĐ-UBND31/07/2020Attachment IconQuyết định Cho DNTN Mầm non Mỹ Hưng chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Trường mầm non tư thục Mỹ Hưng
1743/QĐ-UBND31/07/2020Attachment IconQuyết định Cho DNTN Mầm non Mỹ Hưng chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Trường mầm non tư thục Mỹ Hưng
1718/QĐ-UBND28/07/2020Attachment Icon Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hớn Quản
1716/QĐ-UBND27/07/2020Attachment IconThành lập Tổ kiểm tra liên ngành chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tình
1713/QĐ-UBND27/07/2020 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa tỉnh
1703/QĐ-UBND27/07/2020 Giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, tỉnh Bình Phước
1700/QĐ-UBND27/07/2020Attachment Icon Quyết định chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Khánh Long chuyển đổi hình thức thuê đất
1699/QĐ-UBND27/07/2020Attachment IconQuyết định Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh, đồng thời giao UBND huyện Lộc Ninh quản lý để thực hiện dự án Khu đô thị - Hành chính - Thương mại - Dịch vụ - dân cư huyện Lộc Ninh
1698/QĐ-UBND27/07/2020Attachment IconQuyết định Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoài Sơn chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Hạnh Phúc
1688/QĐ-UBND23/07/2020Attachment IconThành lập Cụm công nghiệp Tiến Hưng 1, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1687/QĐ-UBND23/07/2020Attachment IconThành lập Cụm công nghiệp Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
1686/QĐ-UBND23/07/2020Attachment IconThành lập Cụm công nghiệp Tân Tiến 2, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
1685/QĐ-UBND23/07/2020Attachment IconThành lập Cụm công nghiệp Tân Tiến 1, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
1684/QĐ-UBND23/07/2020Attachment Icon Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến tránh Quốc lộ 13, huyện Lộc Ninh
1684/QĐ-UBND23/07/2020Attachment Icon Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến tránh Quốc lộ 13, huyện Lộc Ninh
1679/QĐ-UBND23/07/2020Attachment IconQuyết định thu hồi đất thuê của Công ty TNHH Đại Phú Nông, giao UBND huyện Bù Đăng cho ông Nguyễn Anh Khôi thuê đất để tiếp tục trồng rừng cao su
1678/QĐ-UBND23/07/2020Attachment Icon Quyết định Thu hồi đất thuê của Công ty TNHH Đại Phú Nông, giao UBND huyện Bù Đăng cho ông Lưu Minh Nghĩa và ông Phan Văn Bé thuê đất để tiếp tục trồng rừng cao su
1646/QĐ-UBND21/07/2020Attachment IconQuyết định Cho Công ty TNHH MTV My Anh chuyển mục đích sử dụng đất để mở rộng Trang trại chăn nuôi gà giống bố mẹ theo hướng quy mô công nghiệp
1640/QĐ-UBND20/07/2020Attachment IconPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp Bệnh viện huyện Chơn Thành
1637/QĐ-UBND20/07/2020Attachment Icon Phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự án lập danh mục các nguồn nước phải lập danh mục hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh
1635/QĐ-UBND20/07/2020Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đồng Phú
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470