CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Hide details for 20202020
89
Show details for 12/202012/2020
36
Show details for 11/202011/2020
40
Hide details for 10/202010/2020
2715/QĐ-UBND30/10/2020Thu hồi đất của các hộ dân, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Chăn nuôi New Hope BP thuê đất để đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo công nghiệp khép kính và nhà máy cám phục vụ chăn nuôi
2697/QĐ-UBND29/10/2020 Điều chỉnh, bổ sung quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh
2696/QĐ-UBND29/10/2020Điều chỉnh, bổ sung quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh
2695/QĐ-UBND29/10/2020Attachment IconChấp thuận cho Công ty TNHH Gỗ Tânn Vĩnh Nghĩa Bình Phước chuyển đổi hình thức thuê đất
2675/QĐ-UBND27/10/2020Attachment Icon Điều chỉnh quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh
2674/QĐ-UBND27/10/2020Attachment Icon Điều chỉnh giảm diện tích đất đã cấp cho DNTN Trãm xăng dầu Phúc Thịnh
2664/QĐ-UBND26/10/2020 Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở Ngaoị vụ trên địa bàn tỉnh
2663/QĐ-UBND26/10/2020 Công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện thuộc thâm quyền quản lý và giải quyết của ngành TT&TT trên địa bàn tỉnh
2659/QĐ-UBND26/10/2020Attachment IconThu hồi đất của Hạt Kiểm lâm Đồng Phú quản lý, đồng thời cho Công ty TNHH XSX Thương mại An Sơn thuê đất để trồng rừng cao su
2659/QĐ-UBND26/10/2020Thu hồi đất của Hạt Kiểm lâm Đồng Phú quản lý, đồng thời cho Công ty TNHH XSX Thương mại An Sơn thuê đất để trồng rừng cao su
2658/QĐ-UBND26/10/2020Attachment IconCho Công ty TNHH MTV Trại gà Hớn Quản chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng trại chăn nuôi gà bố, mẹ
2657/QĐ-UBND26/10/2020 Điều chỉnh quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh
2650/QĐ-UBND26/10/2020Điều chỉnh, bổ sung quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh BP
2649/QĐ-UBND22/10/2020 Điều chỉnh, bổ sung quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh BP
2648/QĐ-UBND22/10/2020Attachment Icon Phê duyệtgiá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền sử dụng đất cho Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex BP đối với diện tích đất khu tái định cư 123.961,9 m2 thuộc dự án khu dân cư ấp 1, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành
2647/QĐ-UBND22/10/2020Attachment Icon Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực huyện Bù Đăng
2639/QĐ-UBND22/10/2020Attachment Icon Thu hồi đất do UBND thành phố Đồng Xoài quản lý, gio cho Viện KSND thành phố ĐX để xây dựng trụ sở làm việc
2638/QĐ-UBND22/10/2020Attachment Icon Giao đất cho sở GTVT tỉnh để xây dựng trụ sở làm việc của Thanh tra GTVT tỉnh BP
2637/QĐ-UBND22/10/2020Attachment Icon Về việc trợ cấp một lần đối với người tham gia kháng chiến chóng ỹ ở chiến trường B, C, K theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
2635/QĐ-UBND22/10/2020Attachment IconThu hồi quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Võ Văn Tần
2635/QĐ-UBND22/10/2020Attachment IconThu hồi quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Võ Văn Tần
2633/QĐ-UBND21/10/2020Attachment Icon Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành KH&ĐT
2630/QĐ-UBND23/10/2020Attachment Icon Phê duyệt phương án khám, chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại Trung tâm Y tế thị xã PL
2606/QĐ-UBND20/10/2020Attachment Icon Sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2017-2020 tỉnh BP
2606/QĐ-UBND20/10/2020Attachment Icon Sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2017-2020 tỉnh BP
2573/QĐ-UBND15/10/2020Attachment Icon Điều chỉnh quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh BP
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470