CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Hide details for 20202020
89
Show details for 12/202012/2020
36
Show details for 11/202011/2020
40
Show details for 10/202010/2020
66
Show details for 9/20209/2020
81
Show details for 8/20208/2020
107
Show details for 7/20207/2020
58
Show details for 6/20206/2020
63
Show details for 5/20205/2020
119
Show details for 4/20204/2020
86
Show details for 3/20203/2020
35
Hide details for 2/20202/2020
374/QĐ-UBND28/02/2020Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường trục chính Khu trung tâm hành chính huyện Phú Riềng
372/QĐ-UBND28/02/2020Attachment IconPhê duyệt đề cương kỷ thuật, dự toán kinh phí xây dựng đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Phước đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
371/QĐ-UBND28/02/2020Attachment IconQuyết định thu hồi đất của Công ty Cao su Lộc Ninh (nay là Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh), đồng thời giao UBND huyện Lộc Ninh xét giao đất hoặc cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đắc
370/QĐ-UBND28/02/2020Attachment IconQuyết định thu hồi đất đường giao thông không sử dụng giao UBND xã Minh Thành quản lý để xây dựng trụ sở ấp 4
369/QĐ-UBND27/02/2020Attachment IconKhen thưởng tổng kết công tác năm 2019 cho các tập thể thuộc Khối thi đua số 10
368/QĐ-UBND27/02/2020Attachment IconPhê duyệt phương án xử lý tài sản vi phạm hành chính được xác lập quyền sở hữu toàn dân
367/QĐ-UBND27/02/2020Attachment IconPhê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng chống thiên tai và vật tư, vật liệu phục vụ an toàn hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh
366/QĐ-UBND27/02/2020Attachment IconThành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2020
345/QĐ-UBND25/02/2020Attachment IconQuyết định Thu hồi đất của ông Nguyễn Tấn Lục và bà Lê Thị Bắc, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam thuê đất để đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo hậu bị
321/QĐ-UBND21/02/2020Attachment IconQuyết định điều chỉnh, bổ sung quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 12/09/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất do Ban QLRPH Bù Đốp quản lý, giao UBND huyện Bù Đốp xét cho 12 hộ gia đình, cá nhân thuê đất lâm nghiệp để trồng cây cao su
320/QĐ-UBND21/02/2020Attachment IconQuyết định thu hồi đất do Ban QLRPH Bù Đốp quản lý, giao UBND huyện Bù Đốp xét cho hộ ông Phan Văn Hồng thuê đất lâm nghiệp để trồng cây cao su
304/QĐ-UBND20/02/2020Attachment IconQuyết định Thu hồi đất Ban QLDA Thủy điện 6 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý, giao địa phương quản lý
302/QĐ-UBND20/02/2020Attachment IconQuyết định giao đất cho Nhà Thiếu nhi huyện Đồng Phú để xây dựng trụ sở
299/QĐ-UBND19/02/2020Attachment IconQuyết định Thu hồi đất lâm nghiệp do Công ty Cổ phần tập đoàn Hưng Hải chi nhánh Bình Phước quản lý, chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời cho Công ty Cổ phần Năng lượng Lộc Ninh thuê đất để đầu tư xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời Lộc Ninh 1
266/QĐ-UBND12/02/2020Attachment Icon Bộ CH Biên phòng tỉnh; Bộ CH Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Hội đồng nhân dân tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Bình Phước; Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông - Tỉnh Bình Phước; Tỉnh ủy Bình Phước; Văn phòng Chính phủ
255/QĐ-UBND12/02/2020Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới giai đoạn 2020-2025 tỉnh Bình Phước
254/QĐ-UBND12/02/2020Attachment IconGiao quyền cho cấp phó thực hiện thẩm xử phạt vi phạm hành chính
253/QĐ-UBND12/02/2020Attachment IconGiao quyền cho cấp phó thực hiện thẩm xử phạt vi phạm hành chính
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470