CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
419
Hide details for 20202020
6
Hide details for 7/20207/2020
1530/QĐ-UBND08/07/2020Attachment IconChấp thuận cho triển khai thực hiện đối với các dự án đầu tư, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất và các khu vực để đấu giá quyền sử dụng đất chưa đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh
1529/QĐ-UBND08/07/2020Attachment Icon Điều chỉnh quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh
1523/QĐ-UBND07/07/2020Attachment IconBan hành quy chế chi tiêu áp dụng tại sở Tài chính đối với công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước và các nguồn vốn khác theo quy định
1522/QĐ-UBND07/07/2020Attachment IconĐiều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trại thực nghiệm Khoa học và Công nghệ
1516/QĐ-UBND07/07/2020Attachment IconPhê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền một lần cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú để đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (diện tích 2.462,9 m2)
1490/QĐ-UBND02/07/2020Attachment IconThành lập tổ chỉ đạo, xử lý nhanh giải ngân vốn các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh
56
Show details for 6/20206/2020
64
Show details for 5/20205/2020
124
Show details for 4/20204/2020
86
Show details for 3/20203/2020
35
Show details for 2/20202/2020
48
Show details for 1/20201/2020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470