CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
349
Hide details for 20202020
60
Hide details for 5/20205/2020
1172/QĐ-UBND26/05/2020Attachment IconCông bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành NN&PTNT trên địa bàn tỉnh
1162/QĐ-UBND25/05/2020Attachment IconCông bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành VH, TT&DL trên địa bàn tỉnh
1161/QĐ-UBND25/05/2020Công bố lại thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, bộ phận một cửa UBND cấp huyện, thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công an trên địa bàn tỉnh
1157/QĐ-UBND25/05/2020Attachment IconĐiều chỉnh quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh
1157/QĐ-UBND21/05/2020Attachment IconPhê duyệt đề án "phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025"
1151/QĐ-UBND25/05/2020Attachment IconQuyết định điều chỉnh Biểu chi tiết kèm theo Quyết định số 1245/QĐ-UBND Ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh
1135/QĐ-UBND22/05/2020Attachment IconPhê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu triển khai hệ thống phần mềm họp không giấy trên địa bàn tỉnh
1134/QĐ-UBND22/05/2020Attachment IconPhê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật tỉnh
1132/QĐ-UBND22/05/2020Attachment IconPhê duyệt phương án xử lý tài sản vi phạm hành chính được xác lập quyền sở hữu toàn dân
1129/QĐ-UBND22/05/2020Attachment IconQuyết định Thu hồi đất của cơ sở sản xuất Phước Long tỉnh Bình Phước (trực thuộc Ban quản lý sản xuất, phòng Hậu cần, Công an tỉnh Tiền Giang), đồng thời giao cho sở LĐ-TBXH Thành phố HCM để xây dựng cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa
1125/QĐ-UBND22/05/2020Attachment IconPhê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất HK20 (19 thửa) thuộc dự án Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long
1109/QĐ-UBND21/05/2020Attachment IconQuyết định Điều chỉnh, bổ sung quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Bình Phước
1108/QĐ-UBND21/05/2020Attachment IconQuyết định Thu hồi đất Kho bạc Nhà nước (cũ) do Sở Xây dựng quản lý, giao Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc sở TN&MT quản lý
1102/QĐ-UBND21/05/2020Attachment IconKiện toàn Đội Cơ động liên ngành bảo vệ rừng tỉnh Bình Phước
1099/QĐ-UBND21/05/2020Attachment IconThành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
1098/QĐ-UBND21/05/2020Attachment IconTặng thưởng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân thuộc Công ty Điện lực Bình Phước đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1095/QĐ-UBND20/05/2020 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng mất việc làm gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn các huyện, thị xã: Phước Long, Bình Long, Bù Đăng, Hớn Quản, Bù Gia Mập
1095/QĐ-UBND20/05/2020 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng mất việc làm gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn các huyện, thị xã: Phước Long, Bình Long, Bù Đăng, Hớn Quản, Bù Gia Mập
1087/QĐ-UBND20/05/2020Attachment IconPhê duyệt dự toán và kế hoạch đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình quan trắc, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2020
1083/QĐ-UBND20/05/2020 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lao động, Tiền Lương, việc làm về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, bộ phận một cửa UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành LĐTB&XH
1082/QĐ-UBND20/05/2020Attachment IconThành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025
1080/QĐ-UBND19/05/2020Attachment IconBan hành quy chế hoạt động của BCH phòng thủ dân sự tỉnh BP
1077/QĐ-UBND19/05/2020Attachment IconPhê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở bồi thường thuộc dự án đường tránh nội ô thị xã Đồng Xoài (nay là thành phố Đồng Xoài) kết nối đường ĐT 741 với Quốc lộ 14
1071/QĐ-UBND18/05/2020Attachment IconCông bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, tại sở Tư pháp, tại phòng trung tâm thuộc sở, Văn phòng Công chức, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp
1063/QĐ-UBND18/05/2020Attachment IconQuyết định Cho Công ty TNHH rạng Đông Dương chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng trại chăn nuôi heo
1062/QĐ-UBND18/05/2020Attachment Icon Quyết định Giao đất cho Kho bạc Nhà nước Phú Riềng để xây dựng trụ sở làm việc
1062/QĐ-UBND18/05/2020Attachment Icon Quyết định Giao đất cho Kho bạc Nhà nước Phú Riềng để xây dựng trụ sở làm việc
1056/QĐ-UBND18/05/2020Attachment IconPhê duyệt danh sách cơ quan, tổ chức, chuyên gia lấy ý kiến đối với trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thôn qua việc lấy ý kiến và đối với thủ tục chấp thuận về môi trường của các dự án đầu tư trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư trên địa bàn tỉnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470