CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
161
Hide details for 20192019
12
Hide details for 9/20199/2019
1939/QĐ-UBND16/09/2019Attachment IconQuyết định điều chỉnh quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 15/02/2016 của UBND tỉnh
1938/QĐ-UBND16/09/2019Attachment IconQuyết định hủy quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Quảng Hưng chuyển đổi hình thức thuê đất
1937/QĐ-UBND 16/09/2019Attachment IconQuyết định chấp thuận cho Tổng Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng xăng dầu Lộc Thịnh
1936/QĐ-UBND16/09/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của hộ ông Điểu Huynh và Thị Pớp, giao đất cho Chi hội Tin lành Bình Long để xây dựng cơ sở thờ tự
1917/QĐ-UBND 12/09/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của Ban QLR phòng hộ Lộc Ninh, cho Công ty TNHH Thiện Nguyên thuê đất để trồng rừng cao su
1913/QĐ-UBND12/09/2019Attachment Icon Quyết đinh thu hồi đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đốp quản lý, giao UBND huyện Bù Đốp xét cho 12 hộ gia đình, cá nhân thuê đất lâm nghiệp để trồng cây cao su
1881/QĐ-UBND 09/09/2019Attachment IconQuyết định chấp thuận cho Chi nhánh Công ty TNHHY XNK Kim Ngọc chuyển đổi hình thức thuê đất để xây dựng nhà máy sản xuất viên nén mùn cưa
1881/QĐ-UBND 09/09/2019Attachment IconQuyết định chấp thuận cho Chi nhánh Công ty TNHHY XNK Kim Ngọc chuyển đổi hình thức thuê đất để xây dựng nhà máy sản xuất viên nén mùn cưa
1878/QĐ-UBND 09/09/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của các tổ chức giao Bộ Tư lệnh Quân khu 7 để thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng đường tuần tra biên giới tỉnh Bình Phước (giai đoạn 2017-2020) đoạn qua huyện Bù Đốp (đợt 1)
1844/QĐ-UBND 03/09/2019Attachment IconQuyết định điều chỉnh Quyết định số 1591/QĐ - UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh
1841/QĐ-UBND03/09/2019Attachment IconQuyết định cho Công ty TNHH MTV Bất động sản Hoàn Thành chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Khu dân cư Hoàn Thành
1840/QĐ-UBND03/09/2019Attachment IconQuyết định giao đất cho Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Mỹ Lệ thuê đất để thực hiện dự án xây dựng Chợ Bù Na (giai đoạn 1)
14
Hide details for 8/20198/2019
1837/QĐ-UBND 30/08/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của Trường tiểu học Thanh Hòa B (nay là Trường Tiểu học Thanh Bình A), huyện Bù Đốp, đồng thời giao UBND huyện Bù Đốp quản lý
1836/QĐ-UBND 30/08/2019Attachment IconQuyết định giao đất cho Trường Tiểu học Đinh Bộ lĩnh để xây dựng trường học
1761/QĐ-UBND22/08/2019Attachment IconQuyết định điều chỉnh Quyết định số 1599/QĐ - UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh
1761/QĐ-UBND22/08/2019Attachment IconQuyết định điều chỉnh Quyết định số 1599/QĐ - UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh
1756/QĐ-UBND22/08/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất do Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long (nay là Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước) quản lý, giao UBND huyện Bù Gia Mập xét cấp đất sản xuất cho hộ bà Trần Thị Lợi Chấn
1721/1721/QĐ-UBND 19/08/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất do Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé quản lý, giao UBND huyện Chơn Thành quản lý để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội cho xã Minh Thành
1720/1720/QĐ-UBND 19/08/2019Attachment IconQuyết định chấp thuận cho Tổng Công ty Thương mại Xuất Nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP chuyển mục đích sửng dụng đất để nâng cấp, cải tạo Trạm xăng dầu Lộc Tấn
1719/QĐ-UBND19/08/2019Attachment IconQuyết định chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời cho Công ty TNHH MTV Kim Long BP thuê đất để xây dựng Cửa hàng tiện tích Bù Đốp
1718/QĐ-UBND 19/08/2019Attachment IconQuyết định chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời cho Công ty TNHH Chăn nuôi Điền Khang thuê đất để xây dựng trang trại chăn nuôi heo
1715/QĐ-UBND19/08/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất do Ban QLRPH Lộc Ninh quản lý, đồng thời cho DNTN Xây dựng Huy Hoàng thuê đất để trồng cây cao su
1695/QĐ-UBND14/08/2019Attachment IconQuyết định Hủy quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Kim Tín MDF chuyển đổi hình thức thuê đất
1693/QĐ-UBND14/08/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của DNTN sản xuất Vật liệu Xây dựng Ngân Trang ĐN, đồng thời cho Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu Xây dựng Tấn Phát thuê đất để xây dựng Nhà máy sản xuất gạch tuynel
1601/QĐ-UBND01/08/2019Attachment IconQuyết đinh Cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mai Bất động sản An Phú chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Khu dân cư An Phú
1599/QĐ-UBND01/08/2019Attachment Iconuyết định điều chỉnh vị trí, ranh giới khu đất của Công ty TNHH Lộc Tân bàn giao cho quỹ Hỗ trợ An sinh xã hội theo quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 và Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh
51
Show details for 7/20197/2019
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470